mysql_real_escape_string / Говнокод #27148 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_last_comment_ids_on_rev_update() RETURNS trigger AS $$
  BEGIN
    UPDATE comments
    SET last_revision_id = NEW.id
    FROM comment_revisions
    WHERE comments.id_ru = NEW.comment_id
      AND comment_revisions.id = comments.last_revision_id
      AND comment_revisions.fetch_time < NEW.fetch_time;
    
    IF (NEW.source = 'XYZ') THEN
      UPDATE comments
      SET last_xyz_revision_id = NEW.id
      FROM comment_revisions
      WHERE comments.id_ru = NEW.comment_id
        AND comment_revisions.id = comments.last_xyz_revision_id AND comment_revisions.fetch_time < NEW.fetch_time;
    END IF;
    
    RETURN NULL;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Извини, defecate-plusplus, снова я на тебя ору из 1970-х.

gost gost, (Updated )

Комментарии (7, +7)

mysql_real_escape_string / Говнокод #27073 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
CASE WHEN DAY(saledate)<10 THEN '0'+STR(DAY(saledate),1) ELSE STR(DAY(saledate),2) END + '.' + CASE WHEN MONTH(saledate)<10 THEN '0'+ STR(MONTH(saledate),1) ELSE STR(MONTH(saledate),2) END + '.'+ STR(YEAR(saledate),4) as SaleDate

Я у мамы программист...
convert(varchar, saledate, 104) as SaleDate

MatureGovnocoder MatureGovnocoder, (Updated )

Комментарии (48, +48)

mysql_real_escape_string / Говнокод #26859 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
SELECT 
  `1000, 1000000 field`
  (SELECT group_concat(band_category_languages.name SEPARATOR ', ')
  FROM calendar_entry_categories
  LEFT JOIN band_category_languages ON band_category_languages.band_category_id = calendar_entry_categories.band_category_id
  WHERE calendar_entry_categories.calendar_entry_id = calendar_entries.id
  AND band_category_languages.language_id = 1
  GROUP BY calendar_entry_categories.calendar_entry_id) AS band_category_string,
  (SELECT entry.id
  FROM calendar_entries AS entry
  WHERE entry.entry_kind_parent_id = calendar_entries.id
  AND entry.profile_type_id = 10869
  AND entry.profile_type = 1) AS move_to_personal_calendar,
  (SELECT count(moved_entry.id)
  FROM calendar_entries AS moved_entry
  WHERE moved_entry.entry_kind_parent_id = calendar_entries.id
  AND moved_entry.status = 3) AS count_moved,
  (SELECT user_images.image
  FROM calendar_entries AS calendar_entries1
  LEFT JOIN user_images ON user_images.id = calendar_entries1.image
  WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
  AND calendar_entries.entry_kind = 4) AS festival_image,
  (SELECT countries1.code
  FROM calendar_entries AS calendar_entries1
  LEFT JOIN locations AS locations1 ON locations1.id = calendar_entries1.location_id
  LEFT JOIN countries AS countries1 ON countries1.id = locations1.country_id
  WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
  AND calendar_entries.entry_kind = 4) AS festival_country_code,
  (SELECT count(*)
  FROM calendar_entry_likes
  WHERE calendar_entry_likes.calendar_entry_id = calendar_entries.id) AS count_of_likes,
  (SELECT count(*)
  FROM calendar_entry_likes
  WHERE calendar_entry_likes.calendar_entry_id = calendar_entries.id
  AND calendar_entry_likes.user_id = 10869 ) AS is_like,
  (SELECT group_concat(entry_type_languages.name SEPARATOR ', ')
  FROM calendar_entry_types
  LEFT JOIN entry_type_languages ON entry_type_languages.entry_type_id = calendar_entry_types.entry_type_id
  WHERE (calendar_entry_types.calendar_entry_id = calendar_entries.id
  OR calendar_entry_types.calendar_entry_id = calendar_entries.entry_kind_parent_id)
  AND entry_type_languages.language_id = 1
  GROUP BY calendar_entry_types.calendar_entry_id) AS entry_types_string,
  (SELECT band_addresses.city_name
  FROM band_addresses
  WHERE band_addresses.band_id = calendar_entries.profile_type_id) AS band_city_name,
  (SELECT countries.code
  FROM band_addresses
  LEFT JOIN countries ON countries.id = band_addresses.country_id
  WHERE band_addresses.band_id = calendar_entries.profile_type_id) AS band_country_code,
  (SELECT group_concat(genre_languages.name SEPARATOR ', ')
  FROM calendar_entry_genres
  LEFT JOIN genre_languages ON genre_languages.genre_id = calendar_entry_genres.genre_id
  WHERE calendar_entry_genres.calendar_entry_id = calendar_entries.id
  AND genre_languages.language_id = 1
  GROUP BY calendar_entry_genres.calendar_entry_id) AS genre_string
FROM `calendar_entries`
LEFT JOIN `locations` ON `locations`.`id` = `calendar_entries`.`location_id`
LEFT JOIN `calendar_entries` AS `festival` ON `festival`.`id` = `calendar_entries`.`entry_kind_parent_id`
LEFT JOIN `locations` AS `festival_location` ON `festival_location`.`id` = ( 
  SELECT calendar_entries1.id
  FROM calendar_entries AS calendar_entries1
  WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
  AND calendar_entries.entry_kind = 4
)
LEFT JOIN `countries` ON `countries`.`id` = `locations`.`country_id`
LEFT JOIN `country_languages` ON `country_languages`.`country_id` = `locations`.`country_id`
LEFT JOIN `states` ON `states`.`id` = `locations`.`state_id`
LEFT JOIN `bands` ON `bands`.`id` = `calendar_entries`.`profile_type_id`
AND `bands`.`soft_delete` = 0
AND `bands`.`status` = 1
LEFT JOIN `band_images` ON `band_images`.`id` = `calendar_entries`.`image`
LEFT JOIN `band_privacy_settings` ON `band_privacy_settings`.`band_id` = `calendar_entries`.`profile_type_id`
WHERE (`bands`.`soft_delete` = 0 OR `bands`.`soft_delete` IS NULL)
AND (`bands`.`status` = 1 OR `bands`.`status` IS NULL)
AND ((
    (SELECT count(*)
    FROM band_administrators
    WHERE band_administrators.band_id = bands.id
    AND band_administrators.user_id = 10869 ) > ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
  ) AND (
    (SELECT user_type
    FROM users
    WHERE users.id = 10869 ) = ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
  ) AND (
    (SELECT count(*)
    FROM user_bands
    WHERE user_bands.band_id = bands.id
    AND user_bands.status = 1
    AND user_bands.user_id = 10869 ) > ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
  ) OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` IS NULL
) AND (`festival`.`entry_kind` = ? OR `festival`.`id` IS NULL)
AND (date(`calendar_entries`.`date_from`) >= ?)
AND `calendar_entries`.`soft_delete` = ?
AND (`country_languages`.`language_id` = ? OR `country_languages`.`language_id` IS NULL)
AND `calendar_entries`.`entry_kind` IN (?, ?)
AND `calendar_entries`.`event_class` IN (?, ?)
AND `calendar_entries`.`status` = ?
GROUP BY `1000, 1000000 field`
ORDER BY calendar_entries.date_from
LIMIT 1000, 20

Сидить замовник такий не тужить тай думку гадає, а що це я буду платити півтори куска спеціалусту за роботу, як є "профі" за 500 доларів, а тут ше і Вася програміст каже, а шо це ти будеш платити таку суму, як я зроблю дешевше за 300! Настрій хороший, угода укладена, робота кипить. Проходить не так багато часу, як замовник каже, а що це сторінка 2хв грузиться, а Вася каже, то нічо ми то все оптимізуємо! Проходить ще декілька місяців, а результату нема. Тоді замовнек розуміє, що Вася не профі і шукає профі в Х рази дорощого! Не так багато часу пройшло, як профі за 1000 каже, я в два рази оптимізував, більше не реально! Замовник пригнічений, шукає профі, і в один прекрасний момент знаходиться дійсно профі, який по домовленості в зарплату X оптимізував, повикидував, переписав, дописав і в результаті 50 мс при 500000 записів. Підсумок: 300 + 1000 + X != 300 :)

silverreve23 silverreve23, (Updated )

Комментарии (10, +10)

mysql_real_escape_string / Говнокод #26417 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
SET @from = 11836;
SET @to = 11840;

INSERT INTO `sprinter_catalog_tree` (
  `sprinter_catalog_tree`.`level`,
  `sprinter_catalog_tree`.`position`,
  `sprinter_catalog_tree`.`parent_id`,
  `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
  `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
-- ...
)
SELECT
  `sprinter_catalog_tree`.`level`,
  `sprinter_catalog_tree`.`position`,
  @to,
  `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
  `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
  `sprinter_catalog_tree`.`format_id`,
  `sprinter_catalog_tree`.`linked_id`,
  `sprinter_catalog_tree`.`linked_shablon_id`,
-- ...
FROM `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from order by id;

INSERT INTO `sprinter_catalog_tree` (
  `sprinter_catalog_tree`.`level`,
  `sprinter_catalog_tree`.`position`,
  `sprinter_catalog_tree`.`parent_id`,
  `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
  `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
-- ...
)
SELECT
  a.`level`,
  a.`position`,
  (SELECT id from sprinter_catalog_tree as b where b.parent_id = @to and b.name like (SELECT name from sprinter_catalog_tree where id = a.parent_id)),
  a.`catalog`,
  a.`info_id`,
  a.`format_id`,
  a.`linked_id`,
  a.`linked_shablon_id`,
-- ...
FROM `sprinter_catalog_tree` as a where parent_id in (SELECT id FROM sprinter_catalog_tree where parent_id = @from) order by id;

INSERT INTO `sprinter_catalog_info`
(`name`,
`eng_name`,
`text`,
-- ..
)
SELECT
  `sprinter_catalog_info`.`name`,
  `sprinter_catalog_info`.`eng_name`,
  `sprinter_catalog_info`.`text`,
  `sprinter_catalog_info`.`short_text`,
-- ...
FROM `sprinter_catalog_info` where id in (SELECT info_id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from or parent_id in (SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from));

CREATE temporary table if not exists ids
SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @to or parent_id in (SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @to);

UPDATE sprinter_catalog_tree as a SET info_id = (SELECT id from sprinter_catalog_info as b where a.name like b.name order by id desc limit 1) where a.id in (SELECT id from ids);

DROP table ids;

Высрал вот такое говно в качестве write-n-throw скрипта.

Дано: есть элементы дерева, хранящиеся в таблице sprinter_catalog_tree, связаны друг с другом через parent_id. Каждому из них соответствует указанный в info_id элемент таблицы sprinter_catalog_info.

Задача: скопировать все вложенные в раздел @from каталога элементы и его подразделы (вложенность не более 1 уровня) в раздел @to, так чтобы у них были новые id, и также скопировать соответствующие им sprinter_catalog_info. Скопированные sprinter_catalog_tree должны указывать на корректные sprinter_catalog_info, id которых заранее не известны.

Вот такое говно получилось, расскажите как надо было?

vistefan vistefan, (Updated )

Комментарии (192, +192)

mysql_real_escape_string / Говнокод #26334 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
SELECT SQL_NO_CACHE IT.itemCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.ean),",", 1) as ean,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.artCode),",", 1) as artCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.description),",", 1) as description,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.siteName),",", 1) as siteName,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.familyName),",", 1) as familyName,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.familyCode),",", 1) as familyCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.SSfamilyCode),",", 1) as SSfamilyCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.SSfamilyName),",", 1) as SSfamilyName,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.sectorCode),",", 1) as sectorCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.sectorName),",", 1) as sectorName,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.radiusCode),",", 1) as radiusCode,
                SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.radiusName),",", 1) as radiusName,
                FI.areaName,
                FI.areaCode,
                ROUND(SUM(IT.price), 2) as price,
                SUM(IT.quantity) as theoreticalQty,
                IFNULL(FI.countedQty, 0) as countedQty,
                ROUND(SUM(IT.quantity) * ROUND(SUM(IT.price), 2), 2) as theoreticalQtyValue,
                ROUND(IFNULL(FI.countedQty, 0) * ROUND(SUM(IT.price), 2), 2) as countedQtyValue,
                IFNULL(FI.countedQty, 0) - SUM(IT.quantity) as stockGapQty,
                ROUND((IFNULL(FI.countedQty, 0) - SUM(IT.quantity)) * SUM(IT.price), 2) as stockGapValue,
                DATE_FORMAT(ST.lastImport, "%d-%m-%Y %H:%i:%s") as dateOfLastImport,
                DATE_FORMAT(NOW(), "%d-%m-%Y %H:%i:%s") as dateOfExport
            FROM Items as IT
            LEFT JOIN ( 
              SELECT MIN(FI.ean) as ean, SUM(FI.quantity) as countedQty, IT.itemCode,
              GROUP_CONCAT(DISTINCT AR.name) as areaName,
              GROUP_CONCAT(DISTINCT AR.code) as areaCode
              FROM FoundItems as FI
              INNER JOIN Items as IT ON FI.ean = IT.ean
              LEFT JOIN Areas as AR ON AR.id = FI.areaId
              
              INNER JOIN Stores as ST ON ST.id = IT.storeId
              
              WHERE eventId = ${args.eventId}
              AND IT.storeId = (SELECT storeId FROM Events WHERE id = ${args.eventId})
              GROUP BY IT.itemCode
            ) as FI ON IT.itemCode = FI.itemCode
            INNER JOIN Stores as ST ON ST.id = IT.storeId
            WHERE IT.storeId = (SELECT storeId FROM Events WHERE id = ${args.eventId})
            GROUP BY IT.itemCode, FI.areaName, FI.areaCode, FI.countedQty, dateOfLastImport

а що ця конструкція вміє, а ета що, про та ще й ето потрібно впихнути сюди

silverreve23 silverreve23, (Updated )

Комментарии (6, +6)

mysql_real_escape_string / Говнокод #26256 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ

СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ
СТРАЙКЕР СОСИ МОЙ ХУЙ

xyu_100cm xyu_100cm, (Updated )

Комментарии (3, +3)

mysql_real_escape_string / Говнокод #25628 Ссылка на оригинал

0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
SELECT country, QTY, MIN(launched)
FROM (SELECT country, launched, COUNT(name) QTY
 FROM Classes c JOIN 
 Ships s ON c.class = s.class
 GROUP BY country,launched
 HAVING COUNT(name) = (SELECT MAX(qty) 
 FROM (SELECT country,launched,COUNT(name) qty
 FROM Classes c1 JOIN 
 Ships s1 ON c1.class = s1.class
 WHERE country = c.country
 GROUP BY country,launched
 )e
 )
 )T
GROUP BY t.qty, t.country;

-2 sql ex rating
я так понял необходимо ещё как-то добавить проверку на NULL?

5252mmr 5252mmr, (Updated )

Комментарии (6, +6)